София, бул. Витоша №104, ап. 5
0700 20 612

ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК

ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК

Искате ли пълен контрол на разходите във Вашия автопарк?

Това е вече постижимо чрез платформата ни за цялостно управление на фирмения автопарк и дигитализация на процесите по обслужване на водачи, автомобили документи и пътни книжки.

С един достъп Вие ще разполагате с дигитален инструмент за бърз контрол и управление на:

  -> комуникация с водачи, партньори и подизпълнители;

  -> запитвания, заявки и тяхното обслужване;

  -> статуси на заявките и управление в реално време;

  -> дигитална история на запитвания, заявки и разходи;

  -> одобрения на разходи, отчети и пътни книжки;

  -> детайлен модул за гуми;

  -> дигитален архив за снимки и документи към досието на всеки автомобил и водач;

  -> дигитални оферти и приемо-предавателни протоколи;

  -> автоматични нотификации за изтичащи: ГО, автокаско, технически преглед и свободни напомняния;

 -> „push“ нотификации за всички активности в реално време;

  -> изпращане на „push“ известия, съобщения към водачи на служебни автомобили.

Бъдете активен участник в екосистемата на АвтоИконом | Cars Central, гарантираща пълна дигитализация и децентрализация на документацията и двустранната комуникацията с водачите на фирмените автомобили, подизпълнители и доставчици на едно място.

Успешно реализирахме канала за двустранната комуникация между водачите и мениджърите на автопаркове посредством мобилно приложение и уеб достъп.

С разработените от нашите програмисти фукционалности на база извлечените изисквания от опитни мениджъри на автопаркове, гарантирано добавяме стойност и възможности за:

-> оптимизация на процеси;

-> оптимизация на разходи;

-> оптимизация и ютилизация на ресурси;

-> дигитализация на комуникацията с партньори и подизпълнители;

-> собствена дигитална екосистема от услуги и партньорска мрежа;

-> отчетност и прозрачност на разходите чрез подробни справки.

Заявете Вашият достъп още днес, ние имаме грижата да въведем данните за автомобилите Ви, водачите, обслужващите сервизи, брокери и всички партньори свързани с автопарка!